Buy Gujarati Books Online

Best Gujarati Books Online Available

Ajay by Anand Nilkantan in Gujarati

અજય – દુર્યોધનનું મહાભારત
ધર્મને હું જાણું છું, પણ એનું પાલન નથી કરતો…
ajay-gujarati-bookઅધર્મને જાણું છું, પણ એનો ત્યાગ નથી કરી શકતો….
શું તમે દુર્યોધનને ઓળખો છો?
કુરુસભામાં સમાધાન માટે આવેલા શ્રીકૃષ્ણને સ્પષ્ટ શબ્દોમાં નકારનાર ગાંધારીપુત્ર દુર્યોધનને આપને આજ સુધી સંસારના તમામ દુર્ગુણ અને અધર્મના પ્રતિક તરીકે જ યાદ રાખ્યો છે, ખરું ને?
યુધિષ્ઠિર સાથે જુગારમાં છળકપટ શકુનીએ કર્યું; ભરી સભામાં દ્રૌપદીનાં ચીર દુશાસને ખેંચ્યા. મહાભારતની કથામાં અનેક લોકોએ અનેક ખોટા કામ કાર્ય છે, પણ સદીઓથી મહાભારતની કથા કહેતા, સાંભળતા આવેલા તમામ લોકોએ, બધાય પાપનો બોજ દુર્યોધનના શિરે જ નાખ્યો છે ને?
પરંતુ આ પુસ્તકના પુસ્ઠો પર તમને એ હજારો વર્ષનાં બોજથી ઝુકી ગયેલા ખલનાયક દુર્યોધનનો નહિ, પણ એનામાં ઉન્નત મસ્તકે રહેલા સુયોધનનો પરિચય થશે. કુરુક્ષેત્ર માં જેનો ઘોર પરાજય થયો, એ દુર્યોધનને લેખકે અહી ‘અજય’ કહ્યો છે, જેનો કોઈ પરાજય ન કરી શકે, શું કામ?
આ જાણવા માટે તમારે સુયોધનની દ્રષ્ટીએ જોવાયેલું, લખાયેલું આ મહાભારત વાંચવું પડશે – દુર્યોધનનું મહાભારત.
ધર્મ-અધર્મના પરિણામો બદલતી મહાગાથા – અજય….
To Order Ajay Book in Gujarati WhatsApp on 7405479678 or Click Here
There are other best seller books written by Anand Nilkanthan which are well Translated in Gujarati
Buy Gujarati Books Online © 2017 Frontier Theme