Buy Gujarati Books Online

Best Gujarati Books Online Available

Zer To Pidha Chhe Jani Jani – Manubhai Pancholi Darshak

zer to pidha chhe jani jani gujarati bookGujarati books are best friends of any person who can read and understand gujarati. One of the best gujarati book is Zer To Pidha Chhe Jani Jani which is written by Manubhai Pancholi ‘Darshak’.  In Gujarati language, writer has written this gujarati novel so nicely that it will force you to visualize so many situations you have never think of. You can buy gujarati books online now and below is the link from where you can purchase Zer to pidha chhe jani jani gujarati book online.

Buy Gujarati Books – Zer to Pidha Chhe Jani Jani

“ઝેર તો પીધા છે જાણી જાણી” મહાન કૃતિનું લક્ષણ એ છે કે માનવમનની ગહનતા તો આપણી સમક્ષ ખુલ્લી કરે છે પણ માનવસંબંધોનું કોઈ તત્વજ્ઞાન, કોઈ દર્શન પણ તેમાંથી પ્રતીત થાય છે. લેખકની વિશેષતા એ છે કે તેમણે જેમ મુલાયમ પાત્રોથી ભરપુર એક માધુર્યસભર કથાસૃષ્ટિ સર્જી આપી છે, તેમ કોઈ એક મર્યાદિત દેશ -પરદેશના જ નહી પણ જગતભરના માનવસમાજની એક મહા સમસ્યાનું ગુજરાતીમાં તો અનન્ય એવું દર્શન કરાવ્યું છે. વિશ્વ સાહિત્યમાં મહાન લેખકોએ જ આવી કૃતિઓનું નિમાર્ણ કર્યું છે.દર્શકે આ નવલકથામાં એક કલાકાર તરીકે ગાંધીવિચારની ર્દષ્ટિએ બીજા વિશ્વયુદ્ધની યાદવાસ્થળિનું નિરીક્ષણ, વિશ્લેષણ અને નિદાન કર્યું છે.

Buy Gujarati Books – Zer to Pidha chhe Jani Jani Click Here

Leave a Reply

Buy Gujarati Books Online © 2017 Frontier Theme